Rezerwat przyrody Zamczysko nad Rabą.


Rezerwat przyrody Zamczysko nad Rabą jest krajobrazowym rezerwatem przyrody, znajdującym się na obszarze miejscowości Myślenice. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1960 roku, a jego powierzchnia wynosi 1,35 ha. Powstanie rezerwatu na tym terenie miało na celu ochronę pozostałości po średniowiecznej warowni, lasu jodłowego z domieszką sosny i świerka oraz bluszczu pospolitego.

Jak sama nazwa wskazuje niezwykłym elementem rezerwatu są tajemnicze ruiny Zamczyska. Znajdują się one na prawym brzegu Raby, na występie zbocza góry Ukleiny na wysokości około 380 m n.p.m. Badania nad tymi ruinami wykazały, że są to pozostałości warownej budowli obronnej pochodzącej z XIII w. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z 1342 roku z wydanego wówczas dokumentu, który opisuje komorę celną, służącą do pobierania opłat od kupców przewożących towary traktem z Krakowa na Węgry. Zamek miał być również jedną z części sytemu warowni broniących drogi na Węgry.
Warownią była wolnostojąca okrągła wieża, która powstała z miejscowego kamienia. Jej podstawa miała średnicę 10,2 metrów a grubość murów to ponad 4 metry. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdowały się tam również drewniane budynki gospodarcze, a cała budowla otoczona była wałem ziemnym oraz drewnianą palisadą. Od strony zbocza Uklejny oddziałał ją rów.
Obecnie nie wyjaśniona jest jeszcze kwestia fundatora zamku. Istnieją hipotezy, że warownie kazał zbudować sam Kazimierz Wielki ale mógł to być również pierwszy wójt Myślenic Hanko. Nieznany jest także czas zburzenia zamku. Wiadomo, że został wysadzony w powietrze w XV w., a Jan Długosz wspomina w przekazach o pożarze Myślenic w 1457 roku. Wtedy to wojska dowodzone przez Kawkę i braci Świeborowskich obwarowały się w mieście i zażądały wypłaty żołdu za wyprawy do Prus. Król Kazimierz Jagiellończyk wysłał przeciwko nim wojska, co w efekcie doprowadziło do zniszczenia miasta. Nie wymienia jednak wśród zniszczeń zamku. Kolejna hipoteza mówi, że zamek opanowali rabusie napadający na przejeżdżających ludzi, więc aby temu przeciwdziałać, wydano rozkaz królewski, by wysadzić zamek. Natomiast inne źródła podają, że budowla została zniszczona przez poszukiwaczy skarbów dopiero w XIX wieku.
W 1957 roku prowadzone tam badania archeologiczne doprowadziły do odkrycia m.in. skorup garnków, grotów do strzał z kuszy i podkówki do buta. Wszystkie znalezione przedmioty trafiły do Myślenickiego Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 10 Grudnia 2012

Podziel się