Rezerwat przyrody Wiślisko Kobyle.


Rezerwat przyrody Wiślisko Kobyle jest ścisłym, wodnym rezerwatem przyrody. Położony jest we wsi Ispina, w gminie Drwinia, w powiecie bocheńskim, na obszarze Puszczy Niepołomickiej. Rezerwat utworzony został 10 grudnia 1970 roku, a jego powierzchnia wynosi 6,70 ha. W rezerwacie szczególnej ochronie podlega fragment dawnego koryta Wisły (starorzecze o kształcie meandru rzecznego) z bogatymi zbiorowiskami roślinnymi (chronione gatunki to: grążel żółty i grzybień północny) różnych gatunków turzyc, miejsca lęgowe gatunków ptaków chronionych.

Niezwykle interesująca jest geneza wyżej wspomnianego starorzecza objętego rezerwatem. W XVIII wieku miało ono charakter zwykłego, czynnego zakola Wisły, wówczas o znacznie łagodniejszym i płytszym niż obecnie łuku, wygiętym ku wschodowi. Pod koniec XVIII wieku na wskutek pogłębiającego się meandrowania, zakole zaczęło przybierać coraz wyraźniejszy kształt pętli, o wciąż zwężającej się podstawie szyi. Zanim jednak doszło do jej przerwania, mniej więcej około połowy XIX wieku wykonany został sztuczny przekop, który spowodował skrócenie biegu rzeki na tym odcinku o około 1,5 km. Jednocześnie między przysiółkiem Pichorówka pod Wolą Zabierzowską, a wsią Ispiną, usypany został wał przeciwpowodziowy po przekątnej dużego zakola. Obecnie zwany jest "starym wałem" lub "starą groblą" i obejmuje również dzisiejsze Wiślisko Kobyle. Mimo, że zarastanie dość postępuje w dość szybkim tempie, to starorzecze to jest nadal największym zarówno pod względem różnorodności roślinności wodnej, jak i najciekawszym spośród pozostałych starorzeczy na Powiślu, między Niepołomicami, a ujściem Raby. Jego długość to blisko 1,5 km, szerokość to 30 - 50 m, a maksymalna głębokość to około 2,5 m.

Cechą charakterystyczną dla rezerwatu przyrody Wiślisko Kobyle jest również strefowy układ zbiorowisk roślinnych. W środkowym, jak i najgłębszym pasie starorzecza przeważnie występują rośliny o liściach zanurzonych, a są to: rdestnice (połyskujące, ścieśnione i pływające) i żabiściek (pływający i rzęsy). Z obu stron głębi stwierdzono występowanie roślin o liściach pływających i pięknych kwiatostanach, które podlegają ochronie częściowej, czyli: grążel żółty i rzadkie grzybienie północne. Bliżej brzegu, na płytszej wodzie, obficie rosną skrzypy bagienne, a skraj starorzecza opanowały szuwary, złożone z trzciny pospolitej, pałki szerokolistnej, manny, turzycy zaostrzonej, jaskra wielkiego i innych. "

Rezerwat Wiślisko Kobyle to również ulubione miejsce dużej ilości płazów i ptaków. Występują tu: kokoszka wodna (kurka wodna), kaczka krzyżówka, kureczka nakrapiana, cyranka, rokitniczka i trzcinniczka oraz przelotna czaple siwa.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 7 Listopada 2012

Podziel się