Rezerwat przyrody Wierchomla.


Rezerwat przyrody Wierchomla to rezerwat przyrody znajdujący się na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w gminie Piwniczna Zdrój, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Założenie rezerwatu miało miejsce w 1983 roku. Jego powierzchnia wynosi 25,37 ha. Szczególną ochroną objęty jest las bukowo-jodłowy.

Teren, na którym znajduje się rezerwat przyrody Wierchomla jest niezwykle urozmaicony morfologicznie. W części przyszczytowej pod Pustą Wielką i na stromym stoku znajdują się liczne skalne wychodnie gruboławicowych piaskowców i zlepieńców. Rezerwat Wierchomla interesujący jest również pod względem hydrograficznym - jako strefa 4 źródeł dających początek Pustej - dopływowi potoku Wierchomlanka.

Cały obszar rezerwatu pokryty jest lasem bukowym z niewielkim udziałem jodły. Zespół buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum) zróżnicowany jest na dwa warianty - żyzny i uboższy. Rezerwat swoim wyglądem bardzo przypomina pierwotną puszczę górską. Rosną tu okazałe drzewa, głównie jodły, których najstarsze okazy uschły i powaliły się na ziemię lub stoją martwe, służąc jako miejsce gniazdowania dla ptaków dziuplaków. Znaczna część powierzchni rezerwatu (około 40 %) pokryta jest przez młode pokolenie lasu (15-40 lat). W bezpośrednim sąsiedztwie granic rezerwatu również występują drzewostany młodsze, które tworzą naturalną strefę ochronną.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 7 Listopada 2012

Podziel się