Rezerwat przyrody Wąwóz Homole.


Rezerwat przyrody Wąwóz Homole jest to krajobrazowy rezerwat przyrody obejmujący skalny wąwóz Homole oraz Czajakową Skałę i boczną część dolinki Koniowskiego Potoku w Małych Pieninach. Położony jest na obszarze wsi Jaworki, w gminie Szczawnica, w województwie małopolskim. Powstanie rezerwatu nastąpiło w 1963 roku, a jego powierzchnia wynosi 58,6 ha. i położony jest na obszarze wsi Jaworki. Szczególną ochroną w rezerwacie objęte są cenne osobliwości przyrody nieożywionej i ożywionej.

Długość Wąwozu Homole wynosi ok. 800 m. Wąwóz wcina się w północne stoki Wysokich Skałek i tworzy głęboki kanion o bardzo stromych ścianach dochodzących do 120 m wysokości. Zbudowany jest z wapieni krynoidowych serii czorsztyńskiej (dolna części wąwozu) i serii niedzickiej (górna części wąwozu). Powstanie wąwozu nastąpiło w wyniku tektonicznych fałdowań w górnej kredzie, a do jego wyżłobienia przyczynił się także płynący nim potok Kamionka, który tworzy w nim kaskady, a jw jego korycie są liczne wielkie głazy.

Do czasu utworzenia rezerwatu, teren był całkowicie bezleśny i wykorzystywany był głównie w celu wypasania owiec. Jednak, gdy powstał rezerwat nastąpiło intensywne zalesianie. Obecnie wąwóz porośnięty jest przez jałowca (Juniperus communis), wielogatunkowy las z świerkiem pospolitym (Picea abies), bukiem pospolitym (Fagus sylvatica), jaworem (Acer pseudoplatanus), jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior), jarzębiną (Sorbus aucuparia), jak również innymi gatunkamii. Wśród krzewów wyróżnić można: bez koralowy (Sambucus racemosa), porzeczka alpejska (Ribes alpinum), wiciokrzew czarny (Lonicera nigra), kruszyna pospolita (Rhamnus frangula), śliwa tarnina (Prunus spinosa).
Na tym niewielkim obszarze występuje aż 9 gatunków roślin chronionych, a są to m.in.: bluszcz pospolity (Hedera helix), cis pospolity (Taxus baccata), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), lilia złotogłów (Lillium martagon), rojownik włochaty (Jovibarba hirta) i skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata). Do ciekawszych gatunków roślin, których występowanie stwierdzono w rezerwacie należą: dwulistnik muszy (Ophrys insectifera), przetacznik krzewinkowy (Veronica frutucans), smagliczka skalna (Alyssum saxatile), rozchodnik ostry (Sedum acre), rozchodnik wielki (Sedum maximum), skalnica dwuletnia (Saxifraga adscendens), stokrotnica górska (Aster bellidiastrumi) i urdzik karpacki (Soldanella carpatica), a także rzadko występujące w Polsce gatunki jak: dwulistnik muszy, głódek żółty, lepnica gajowa i pszonak pieniński.

Płazy występujące w rezerwacie przyrody Wąwóż Homole reprezentowane są przez salamandrę plamistą i żabę trawną, a ptaki przez sokoła, puchacza, pustułkę, pluszcza i pliszkę górską.

Szlak turystyczny utworzony w rezerwacie:
- szlak turystyczny zielony – prowadzi przez Wąwóz Homole, Dubantowską Dolinkę, Rówienki i Polanę pod Wysoką na Wysokie Skałki.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 7 Listopada 2012

Podziel się