Rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki.


Rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki jest krajobrazowym rezerwatem przyrody. Położony jest na terenie gminy Zabierzów, na obszarze Wyżyny Olkuskiej, w jednej z dolin Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1968 roku, a jego powierzchnia wynosi 21,31 ha.
 
Szczególnej ochronie w rezerwacie podlega niezwykle malownicza Brama Bolechowicka wraz ze znajdującymi się za nią skałami wapiennymi i jaskiniami oraz zbiorowiskami roślinnymi w dolinie i na zboczach wąwozu. Do zbiorowisk przynależą: łęg olszowy, grąd, las mieszany, murawy naskalne i zarośla kserotermiczne. Zbiorowiska te powstały w wyniku prowadzonej przez człowieka (przed utworzeniem rezerwatu) gospodarki i mają charakter naturalny lub półnaturalny. W rezerwacie stwierdzono również występowanie stanowiska rzadkiego endemitu – brzozy ojcowskiej. Wiosną, przed rozwojem liści przez drzewa masowo zakwitają: kokorycz pełna, zawilec gajowy i żółty, śledziennica skrętolistna, zdrojówka rutewkowata, fiołek Rivina, pierwiosnek lekarski i miodunka ćma. Ochronie podlegają także interesujące źródła krasowe i dwa niewielkie wodospady.

Brama Bolechowicka, która jest jednym z najważniejszych aspektów przyrodniczych rezerwatu zbudowana jest ze skał wapiennych górnej jury o wysokości ok. 30 m. Budulec skalny wykształcony został w postaci masywnych, rafopodobnych wapieni skalistych, a lokalnie (w południowej części) wapieni okruchowych (detrytycznych) reprezentujących osady talusa rafowego (osypy materiału z rafy). Poszczególne skałki poprzedzielane są pionowymi lub stromymi spękaniami ciosowymi oraz szczelinami uskokowymi. W masywnych wapieniach skalistych widoczne są także powierzchnie nieciągłości przypominające fugi międzyławicowe, które charakteryzują się zmiennym kątem nachylenia, wzrastającym w kierunku południowym (do rowu krzeszowickiego). Jednak w rzeczywistości są to połogie ścięcia tektoniczne w obrębie tzw. fleksury przyuskokowej oddzielającej płytę ojcowską od rowu krzeszowickiego. Bezpośrednio na wschód od filarów Bramy Bolechowickiej występują liczne izolowane odsłonięcia wapieni detrycznych.

Dnem wąwozu płynie niewielki potok Bolechówka, który zasilany jest kilkoma źródłami krasowymi, na którym występują małe wodospady.
W 2001 roku rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki włączony został do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako ostoja siedliskowa "Dolinki Jurajskie".

W rezerwacie wytyczone są szlaki turystyki pieszej:
- szlak turystyczny czarny – prowadzi z Bolechowic do wylotu Wąwozu Bolechowickiego.
- szlak turystyczny żółty – prowadzi z Ojcowskiego Parku Narodowego przez górną część Doliny Kluczwody i Wierzchowie, Zelków, Dolinę Bolechowicką (w dół), Karniowice, Kobylany, Dolinę Będkowską, Dolinę Szklarki do Paczółtowic.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 7 Listopada 2012

Podziel się