Rezerwat przyrody Wały.


Rezerwat przyrody Wały jest rezerwatem ścisłym i florystycznym. Umiejscowiony jest na terenie gminy Racławice, w pobliżu miejscowości Dosłońce, obok przysiółka Dale. Rezerwat leży na stromym zboczu wzgórza (w jego południowej części), które zbudowane jest z górnokredowych osadów wapienno marglistych. Obejmuje fragment enklawy leśnej wraz z przedpolem i otoczony jest gruntami rolnymi. Nie posiada naturalnej otuliny, przez środek przecina go droga, co stwarza zagrożenie dla występującej tam flory.
 
Powstanie rezerwatu Wały nastąpiło w 1957 roku, a jego powierzchnia wynosi 5,82 ha.
Rezerwat objęty jest systemem ochrony wybranych elementów przyrody Natura 2000, a największą wartość przyrodniczą tego terenu stanowią murawy kserotermiczne Inuletum ensifoliae) oraz zarośla jałowców. Murawy mają charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych.

Roślinność rezerwatu jest dosyć zróżnicowana, ze względu na występowanie na jego obszarze kwiecistej murawy stepowej z licznymi gatunkami rzadkimi i chronionymi. Znajduje się tam jedno z czterech w Polsce stanowisko dziewięćsiła popłocholistnego (Carlina onopordifolia). Stwierdzono występowanie również takich gatunków jak: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, dziewięćsił bezłodygowy, aster gawędka, len złocisty, len włochaty i innych rzadkich gatunków roślin.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 7 Listopada 2012

Podziel się