Rezerwat przyrody Uhryń.


Rezerwat przyrody Uhryń jest leśnym rezerwatem przyrody, znajdującym się w miejscowości Uhryń w gminie Łabowa, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.  Utworzony został w 1924 roku (pierwsze wzmianki pochodzą już z 1906 roku), a potwierdzony zarządzeniem z 1957 roku. Początkowo powierzchnia rezerwatu Uhryń wynosiła 9,22 ha, a od 2003 roku została powiększona do 16,52 ha. Głównym celem powstania rezerwatu na tym obszarze jest zachowanie ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych starodrzewia bukowo-jodłowego, będącego pozostałością Puszczy Karpackiej.

Drzewostan bukowo-jodłowy występujący na terenie rezerwatu przyrody Uhryń zróżnicowany jest na dwa zespoły: buczynę karpacką Dentario glandulosae-Fagetum i kwaśną buczynę górską Luzulo nemorosae-Fagetum. Ten drugi zespół zajmuje znikomą powierzchnię w dolnej części chronionego terenu (ok. 5%).
W drzewostanach przeważa jodła przy niedużym udziale buka i mniejszej ilości świerka. Najstarsze partie lasu porasta jodła z domieszką buków młodszego pokolenia. Stare jodły osiągają wysokość do 40 m i grubość pni do 115 cm W rezerwacie można zaobserwować wiele murszejących pni pokrytych mchami, porostami i grzybami. Buk jest bardzo ekspansywny i przeważa w niższych warstwach drzewostanu oraz w podszycie.

W runie leśnym rezerwatu najczęściej występuje jeżyna gruczołowata, wietlica samicza, gwiazdnica gajowa i tojeść gajowa.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 18 Października 2012

Podziel się