Rezerwat przyrody Sterczów-Ścianka.


Rezerwat przyrody Sterczów-Ścianka położony jest w pobliżu miejscowości Klonów, na terenie gminy Racławice i na obszarze Wyżyny Miechowskiej w województwie małopolskim. Rezerwat utworzony został w 1955 roku, a jego powierzchnia wynosi 6,30 ha.
Rezerwat przyrody Sterczów-Ścianka położony jest na wyżynie lessowej, na stromym zboczu opadającym w kierunku południowo-zachodnim (przecięte płytkim parowem),a podłoże budują margle i wapienie kredowe, pokryte glebami rędzinowymi. Otoczony jest lasem grądowym.
Największą wartością przyrodniczą tego rezerwatu są wielogatunkowe murawy kserotermiczne Inuletum ensifoliae oraz ciepłolubne zarośla. Murawy te mają charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych, takich jak zapewnienie do nich dostępu światła, poprzez usuwanie części zakrzewień i zadrzewień, zapobieganie zarastaniu, koszenie, prowadzenie wypasu owiec, rezygnację z zalesiania terenu.

W rezerwacie stwierdzono występowanie 6 gatunków storczyków, w tym na szczególną uwagę zasługuje bardzo bogata populacja obuwika pospolitego. Ponadto napotkać tu można wiele gatunków roślin objętych ochroną m.in. takich jak: miłek wiosenny, wawrzynek wilczełyko, powojnik prosty i aster gawędka.

W celu ochrony wyjątkowych wartości przyrodniczych obszaru, objęto go ochroną w formie rezerwatu przyrody oraz obszaru Natura 2000.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 28 Września 2012

Podziel się