Rezerwat przyrody Skołczanka.


Rezerwat przyrody Skołczanka jest to rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy. Położony jest w północnej części kompleksu leśnego o nazwie Uroczysko Tyniec, znajdującego się w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie. Powierzchnia rezerwatu wynosi 36,77 ha. Utworzony został w 1957 roku w celu ochrony lasu sosnowo-jodłowo-bukowego, roślinności kserotermicznej, a przede wszystkim około 500 gatunków rzadkich motyli i błonkówek.  

W rezerwacie przyrody Skołczanka rosną m.in: dziewięćsił bezłodygowy, bodziszek czerwony, ożanka właściwa, sasanka łąkowa, macierzanka pannońska, rojnik pospolity, konwalia majowa i kopytnik pospolity. Niezwykle interesująca entomofauna występująca w rezerwacie związana jest z ciepłolubnymi murawami kserotermicznymi. Murawy te mają charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych. Warunkiem ich zachowania jest zapewnienie do nich dostępu światła, poprzez usuwanie części zakrzewień i zadrzewień, zapobieganie zarastaniu murawy oraz koszenie.

Rezerwat Skołczanka objęty jest dodatkowo ochroną w formie obszaru Natura 2000.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 28 Września 2012

Podziel się