Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto.


Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Znajduje się na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim, w pobliżu miejscowości Ciężkowice (południowa część województwa małopolskiego). Obejmuje północno-zachodnie stoki wzniesienia noszącego nazwę "Skała" (367 m n.p.m.). Powierzchnia rezerwatu wynosi 15,01 ha. Utworzony został w 1931 roku jako zabytek przyrody, a w 1974 roku jako rezerwat przyrody nieożywionej. Decydującą rolę w powstaniu tego rezerwatu odegrał nieżyjący już dr Włodzimierz Tomek - leśnik, przyrodnik, myśliwy, działacz na rzecz ochrony przyrody okolic Ciężkowic, założyciel Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Głównym przedmiotem ochrony w rezerwacie są niezwykle malownicze skałki zbudowane z piaskowca nazywanego ciężkowickim. Skałki te przybrały kształty, w których można się doszukać m.in: starodawnego miasta z ratuszem, warowni, baszty i kościoła, oraz zaklętych w kamień postaci ludzi i zwierząt: czarownicy, cyganki, żółwia, borsuka, itp.

O tym niezwykłym miejscu powstało wiele legend. Jedna z nich głosi, że dawny gród skamieniał, ponieważ jego mieszkańcy prowadzili zbyt wystawne i rozwiązłe życie. Właściwie do każdej ze skałek przypisana jest odrębna legenda, np. "Czarownica" to dawny budynek więzienia, "Warownie" inaczej "Sowy" miały ponoć pilnować wejścia do legendarnego grodu, "Borsuk" to skamieniały rycerz - skąpiec, a "Skałka z krzyżem" to kościół przegrany przez proboszcza w kości na rzecz diabła.

Formy skałkowe, które utworzyły się w rezerwacie zbudowane są z piaskowców ciężkowickich, które pierwotnie osadziły się jako luźny materiał w basenie morskim (okres trzeciorzędu). Następnie ten materiał, pod wpływem diagenezy przeistoczył się w skałę zwięzłą. Podczas diagenezy w miejscach gdzie ilość spoiwa była większa utworzyły się formy konkrecyjne (dzisiejsze skałki), które tkwiły w obrębie słabo spojonych osadów. Z czasem ruchy górotwórcze spowodowały wyniesienie, przemieszczenie i sfałdowanie fliszowych utworów skalnych, a ostateczne "wymodelowanie" powierzchni skałek przypadło na okres polodowcowy i trwa do dziś.

Roślinność rezerwatu Skamieniałe Miasto jest przede wszystkim leśna, poza stromymi zboczami skał. Skałki porośnięte są częściowo przez roślinność zielną, krzewy i drzewa. Na szczytowych partiach niektórych skałek występują pojedyncze skarłowaciałe sosny. Obszar rezerwatu porasta głównie las mieszany sosnowo-dębowy. W warstwie podszytu znaleźć można: leszczynę, kruszynę pospolitą, jałowiec pospolity i jarząb pospolity. W runie leśnym występują m.in: konwalijka dwulistna, orlica pospolita, skrzyp leśny, fiołek leśny i borówka czarna. Z chronionych gatunków roślin w rezerwacie występują: bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, paprocie: paprotka zwyczajna, podrzeń żebrowiec, widłaki: goździsty, jałowcowaty, wroniec widlasty, storczyki: podkolan biały, storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, gnieźnik leśny i porosty naskalne: kruszownica szorstka, wzorzec geograficzny.

Świat zwierząt w rezerwacie reprezentowany jest przez takie ssaki jak: lisy, zające i wiewiórki. Gniazdują tu licznie ptaki, a wśród owadów uwagę zwracają motyle rzadkie i chronione: zmrocznik oleandrowiec, niestrzęp głogowiec, paź królowej, witeź żeglarz, mieniaki: tęczowiec i strużnik,

Wędrówkę po rezerwacie najlepiej rozpocząć od szlaku niebieskiego, na którym znajdują się najciekawsze i najatrakcyjniejsze formy skalne charakteryzujące się nie tylko okazałymi wymiarami i oryginalnymi kształtami (baszty, ambony, platformy, grzędy i grzyby skalne, progi, nawisy), lecz również interesującymi strukturami sedymentacyjnymi piaskowców (różne typy warstwowań), i mikrorzeźbą powstałą przy udziale procesów wietrzeniowych (struktury komórkowe, struktury arkadowe, powłoki cementacyjne).Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 20 Września 2012

Podziel się