Rezerwat przyrody Dąbie.


Rezerwat przyrody Dąbie jest stepowym rezerwatem przyrody, który znajduje się na terenie gminy Racławice, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim. Jego powierzchnia wynosi 4 ha. Według aktu powołującego, rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślinności stepowej występującej tu w zespole naturalnym na stromym zboczu wzgórza kredowego.
Obszar "Dąbie" leży na Wyżynie Miechowskiej, we wsi Klonów. Umiejscowiony jest w oddziale "Uroczyska Dąbie" należącego do Nadleśnictwa Miechów. Obszar "Dąbie" znajduje się w paśmie Wzgórz Klonowskich, zajmując południowy i południowo-zachodni stok wzgórza Dąbie.

Największą wartością przyrodniczą tego obszaru jest roślinność stepowa – wielogatunkowe priorytetowe murawy kserotermiczne omana wąskolistnego Inuletum ensifoliae (siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej). Występuje tu również stanowisko zastępcze dziewięćsiłu popłocholistnego (Carlina onopordifolia). Ponadto liczne są gatunki chronione oraz rzadkie w naszym kraju. Ze szczególnie cennych wymienić należy: miłek wiosenny, len złocisty, len włochaty i ostrożeń pannoński.

Największym zagrożeniem dla muraw jest naturalna sukcesja w kierunku zarośli, a następnie lasu. Murawy te mają charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych. Warunkiem ich zachowania jest zapewnienie do nich dostępu światła, poprzez usuwanie części zakrzewień i zadrzewień, zapobieganie zarastaniu, koszenie, prowadzenie wypasu owiec oraz rezygnację z zalesiania terenu.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 12 Kwietnia 2012

Podziel się