Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem.


Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem jest leśnym rezerwat przyrody, położonym w gminie Łososina Dolna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Jego powierzchnia wynosi 67,74 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 21 października 1961 roku.

Rezerwat ten obejmuje południowo-wschodnie partie Białowodzkiej Góry z zespołami buczyny karpackiej i grądu, roślinnością naskalną oraz stanowiskami jarząbu brekini i irgi czarnej – roślin  bardzo rzadkich w Karpatach. W runie spotkać można turzycę orzęsioną, kosmatkę gajową, miodunkę ćmą, przytulię Schultesa, bluszcz pospolity, wiechlinę gajową, konwalię majową, żywokost sercowaty oraz kwitnące okazy bluszczu, sięgające wysoko w korony jodeł. Część północną rezerwatu pokryta jest buczyną karpacką. Na Białowodzkiej Górze znajdują się pozostałości późnołużyckiego grodziska.

Obszar tego rezerwatu przyrody ma szczególne znaczenie dla ochrony jarzębu brekinii (Sorbus torminalis). Drzewo to ma wysokość do 15 – 25 m i 60 – 100 cm pierśnicy, szeroką i gęstą koronę. Czasami, gdy rośnie w dużym zwarciu i zacienieniu ma postać krzewu. W naszym kraju na stanowiskach naturalnych występuje bardzo rzadko. Najwyżej położone jego stanowisko w Polsce znajduje się właśnie na Białowodzkiej Górze (550 m n.p.m.).

W granicach rezerwatu stwierdzono także gatunki roślin objęte ochroną, a są to m.in.: ożota zwyczajna, kalina koralowa, jarząb brekinia, lilia złotogłów, konwalia majowa, kopytnik pospolity, naparstnica zwyczajna, bluszcz pospolity.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 30 Marca 2012

Podziel się