Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.


Park krajobrazowy Pasma Brzanki powstał w listopadzie 1995 roku, a jego całkowita powierzchnia wynosi 15 278 ha. Swoim zasięgiem obejmuje Wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy dolinami Wisłoki (granica wschodnia) i Białej (granica zachodnia). W województwie małopolskim leży na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski, natomiast w województwie podkarpackim leży na terenie gminy Jodłowa.

Park położony jest na obszarze wewnętrznych Karpat fliszowych, w obrębie płaszczowiny śląskiej, rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, a charakterystyczne są dla niej znaczne spadki terenu oraz głęboko wcięte doliny potoków. Na szczególną uwagę zasługuje fałd Brzanka – Liwocz, ostro odgraniczający się od otoczenia. Fałd ten głównie zbudowany jest z piaskowców, zlepieńców i margli. Występują tu warstwy od kredy po oligocen. Fałd odgrywa również bardzo ważną role w budowie geologicznej tej części Karpat – rzuca wiele światła na mechanizm fałdowania się fliszu karpackiego i zawiera rzadkie we fliszu skamieniałości w kilku formacjach.

Park charakteryzuje się także dużym bogactwem flory. Dominującym kompleksem leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej - tworzący rozległe kompleksy w wyższych partiach pasma Brzanki i Liwocza. W drzewostanie dominuje buk zwyczajny ze znacznym udziałem jodły. Występują tu również klon jawor, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i czarna w formie podgórskiej, dąb szypułkowy i sosna zwyczajna. Najczęściej spotykane krzewy w Parku to: leszczyna, dziki bez czarny i koralowy. Runo tego kompleksu jest niezwykle bogate, najczęściej i najliczniej występującymi gatunkami są m.in. żywiec gruczołowaty, zawilec gajowy, narecznica samcza, jeżyna gruczołowata. Innymi zespołami leśnymi występującymi na obszarze Parku są: kwaśna buczyna karpacka, bór mieszany, podgórski łęg jesionowy, i grąd subkontynentalny. Występuje tu również ponad 30 gatunków roślin chronionych. Do najcenniejszych należą: języcznik zwyczajny, pokrzyk wilcza jagoda, wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, kłokoczka południowa, kukułka plamista, kukułka szerokolistna i wroniec widlasty. Stosunkowo duży udział we florze naczyniowej Parku mają rośliny górskie, a najciekawsze z nich to: narecznica górska, śnieżyczka przebiśnieg, turzyca zwisła.

Fauna Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki obfituje przede wszystkim w zwierzynę łowną, taką jak: sarny, jelenie, dziki i lisy. Natknąć się można również na gatunki ssaków, które objęte są ochroną prawną m.in. jeż, gronostaj, łasica, wydra. Występuje tu również ok. 140 gatunków ptaków, w tym: bocian czarny, kruk, krogulec, myszołów i jastrząb. Z gadów występuje m.in: zaskroniec, żmija zygzakowata, jaszczurki: zwinkę i żyworodną oraz padalca. Płazy reprezentowane są przez: salamandrę plamistą, kumaka górskiego, ropuchy: szarą i zieloną, rzekotkę drzewną oraz żaby i traszki.
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o informacjach ogólnych o Małopolskich Parkach Krajobrazowych, w którym znajdują się również linki do pozostałych artykułów o Parkach Krajobrazowych w Małopolsce.
http://www.twojamalopolska.pl/dla_poczatkujacych/przewodnik_po_malopolsce/zespol_parkow_krajobrazowych_w_malopolsce_-_informacje_ogolne._d4538_pol.htmlGaleria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 15 Marca 2012

Podziel się