Park Krajobrazowy Orlich Gniazd.


Park Krajobrazowy Orlich Gniazd położony jest na obszarze dwóch województw - małopolskiego i śląskiego i rozciąga się od Częstochowy w kierunku południowo-wschodnim aż do Olkusza. W granicach województwa małopolskiego (gminy - Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) obszar parku wynosi 12842,2 ha. Nazwa parku wywodzi się od "Orlich Gniazd", czyli średniowiecznych warownych zamków, które w dużej liczbie występują na tym terenie.
Krajobraz Parku jest unikatowy w skali całego kraju. Białe skały zbudowane z wapieni jurajskich wyłaniają się spośród bujnej roślinności i wznoszą na wysokość kilkudziesięciu metrów nad powierzchnią wyżyny, tworząc urwiste ściany, doliny i wąwozy. Pojedyncze skałki przybierają niepowtarzalne kształty np. maczug.  W wielu miejscach na zboczach skał i w starych kamieniołomach odsłaniają się ciekawe skamieliny.

Na całym obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd utworzonych zostało 11 rezerwatów przyrody, z czego dwa znajdują się w obrębie województwa małopolskiego, a są to:
- Michałowiec - rezerwat florystyczny, który utworzony został w 1959 roku. Położony jest we wsi Michałówka, a jego powierzchnia wyno 12,12 ha. Rezerwat powołano celem ochrony bogatej populacji obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) rosnącego w zbiorowisku buczyny karpackiej.
- Pazurek - rezerwat leśny i przyrody nieożywionej, utworzony w 2008 roku o powierzchni 187,91 ha. Położony jest pomiędzy Jaroszowcem a wsią Pazurek. Rezerwat utworzony został w celu ochrony zbiorowisk buczyny sudeckiej, ciepłolubnej buczyny naskalnej, kwaśnej buczyny niżowej oraz malowniczych skał wapiennych.

Na terenie Parku znajduje się również użytek ekologiczny, czyli Pustynia Błędowska. Jej powierzchnia wynosi 683, 91 ha. Użytek chroni śródlądowe piaski wydmowe z interesującymi formami morfologicznymi, zbiorowiska muraw piaskowych oraz rzadkie i chronione gatunki flory i fauny.

Niezwykle urozmaicona jest szata roślinna, która wyjątkowa jest ze względu na specyficzne podłoże oraz ukształtowanie terenu. Na terenach piaszczystych rosną ubogie bory sosnowe, gdzieniegdzie, głównie na zboczach wąwozów i w otoczeniu skał występują lasy liściaste, m.in. buczyny. Lokalną ciekawostką jest występowanie rzadkiego modrzewia polskiego i cisa. Najciekawsza i najcenniejsza roślinność rośnie na nasłonecznionych zboczach wzgórz. U podnóży wapiennych skałek rosną ciepłolubne zarośla z głogiem i tarniną, irgą i ligustrem. Na skałach wapiennych i na obszarach piaszczystych występują charakterystyczne dla Parku murawy piaskowe i naskalne oraz zarośla kserotermiczne z wieloma gatunkami cennych roślin: wiśnią karłowatą, dziewięćsiłem bezłodygowym, storczykami oraz endemitami - roślinami występującymi tylko na tym ograniczonym terenie - warzuchą polską i przytulią krakowską.
Natomiast największą atrakcją faunistyczną Parku są nietoperze, znajdujące dobre dla nich warunki do życia w licznych jaskiniach i starych wyrobiskach. Z innych chronionych gatunków wymienić należy m.in. bobry, wydry, borsuki, a z ptaków - żurawie, błotniaki stawowe, kruki, sowy, puchacze i dudki. Występuje tu także rzadki w skali kraju wąż - gniewosz plamisty.

Na obszarze Parku znajdują się również pomniki przyrody np. drzewa w zabytkowym parku dworski w Porębie Dzierżnej oraz szereg ostańców wapiennych - między innymi: kompleks Skał Zegarowych w Dolinie Wodącej, skałki w Rabsztynie, Pomorzańskie Skały, oraz skały na Syborowej Górze.

Wybrane zabytki Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (na terenie woj. małopolskiego):
- Ruiny zamku Rabsztyn pochodzącego z XIV wieku
- Gotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzegowej z XV wieku
- Kościół p.w św. Marcina w Porębie Dzierżnej z XVIII wieku
- Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela we wsi Jangrot z 1822 roku
- Dwór w Porębie Dzierżnej z XVIII wieku z zabytkowym parkiem
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o informacjach ogólnych o Małopolskich Parkach Krajobrazowych, w którym znajdują się również linki do pozostałych artykułów o Parkach Krajobrazowych w Małopolsce.
http://www.twojamalopolska.pl//zespol_parkow_krajobrazowych_w_malopolsce_-_informacje_ogolne._d4538_pol.html

Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 6 Marca 2012

Podziel się