Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie.


Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie jest obszarem o powierzchni 20686,1 ha i jest położony na terenie 9 gmin: Bukowno, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Rozciąga się od Michałowic w kierunku północno-zachodnim do Bukowna. Ze względu na dużą rozległość obszaru parku jest on jednym z najbardziej zróżnicowanych pod kątem rzeźby terenu spośród parków krajobrazowych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa tego parku została utworzona z powodu objęcia ochrona w tym parku niemal wszystkich przepięknych dolinek podkrakowskich, w tym: Kluczwody, Bolechowicką, Kobylańską, Będkowską, Szklarki, Racławki i Eliaszówki.

Na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie zostało utworzonych pięć rezerwatów przyrody:
- Dolina Eliaszówki - rezerwat leśny, utworzony w 1989 roku. Położony jest między Czerną a Paczółtowicami. Powierzchnia tego rezerwatu wynosi 109,57 ha. Ochronie podlega tutaj zespół buczyny    
karpackiej i ciepłolubnej, grądu, łęgu olszowo-jesionowego oraz skały wapienne o urozmaiconych formach.
- Dolina Kluczwody - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1989 roku. Obejmuje fragment doliny pomiędzy Gackami i Wierzchowiem. Jego powierzchnia to 35,22 ha. Ochronie podlega charakterystyczny krajobraz wraz z zespołem grądu oraz naskalnymi zbiorowiskami kserotermicznymi.
- Dolina Racławki - rezerwat krajobrazowy, który utworzony został w 1962 roku. Położony jest między Dubiem a Paczółtowicami, o powierzchni 473,92 ha. Ochronie podlegają naturalne zróżnicowane zespoły buczyn, grądu, boru mieszanego oraz murawy kserotermiczne i naskalne.
- Dolina Szklarki - rezerwat leśny, utworzony w 1989 roku, który położony jest między Jerzmanowicami a Szklarami. Jego powierzchnia wynosi 46,69 ha. Ochronie podlegają różnorodne zespoły buczyn, jaworzyna górska, grądy oraz murawy kserotermiczne i naskalne.
- Wąwóz Bolechowicki - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1968 roku. Położony jest we wsi Bolechowice, a jego powierzchnia wynosi 22,44 ha. Ochronie podlega malownicza Brama Bolechowicka wraz ze skałami wapiennymi i jaskiniami a także fragment łęgu olszowego, grądu, boru mieszanego, zbiorowiska muraw i zarośli kserotermicznych.

Na terenie parku znajduje się 89 pomników przyrody, wśród których przeważają pomniki przyrody "nieożywionej" - ostańce wapienne, jaskinie i źródła.Wśród nich warto wymienić: Jaskinię Nietoperzową, Jaskinię Wierzchowską Górną, źródła Będkówki, Kobylanki i Sztoły oraz wiele ostańców wapiennych o różnych formach morfologicznych. Spośród pomników przyrody ożywionej nie sposób pominąć zabytkowego przykościelnego zadrzewienia lipowego w Racławicach oraz starej alei bukowej przy klasztorze w Czernej.
Na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie znajdują się także 3 stanowiska dokumentacyjne: odsłonięcie porfiru oraz martwicy wapiennej w Radwanowicach i kamieniołom w Trojanowicach.

Niektóre zabytki parku:
- Ruiny strażnicy rycerskiej w Białym Kościele na Zamkowej Skale w Dolinie Kluczwody, prawdopodobnie z XIV wieku
- Zespół Klasztoru Ojców Karmelitów w Czernej pochodzący z XVII - XIX wieku
- w obrębie zespołu kościół p.w. św. Eliasza, kaplice, domki pustelnicze, ruiny Mostu Diabelskiego, źródło św. Eliasza, cmentarzyk z połowy XIX wieku, obiekty gospodarcze
- Zespół dawnego folwarku karmelitańskiego w Siedlcu, obecnie klasztor Duchaczek z XVII - XX wieku
- Drewniany kościół p.w. św. Wojciecha w Modlnicy założony w 1533 rok;
- Zespół dworski z XVIII - XIX wieku w Bolechowicach z zabytkowym parkiem
- Zespół dworski z XVIII - XIX wieku w Kobylanach z "ogrodem włoskim" i parkiem krajobrazowym (w obrębie zespołu kaplica z XIX wieku)
- Zespół dworski w Modlnicy z XVIII - XX wieku; w obrębie zespołu dwór, lamus, "park włoski", stawy
- Relikty parku dworskiego we wsi Ujazd ze stawami, dawny browar oraz młyn - wszystkie z XIX wieku
- Fort 44 w Toniach będący jednym z największych dawnej Twierdzy Kraków z lat 1874 - 1880
- Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Bolechowicach z XIV - XX wieku
- Kościół poszpitalny p.w. św. Jana Chrzciciela w Jerzmanowicach z 1696 roku
- Drewniany kościół p.w. św. Nawiedzenia N.M.P. w Paczółtowicach, pochodzący z XVI - XIX wieku
- Drewniany kościół p.w. św. Narodzenia N.M.P. w Racławicach pochodzący z XVI - XVIII wieku
- Zespół dworski w Garlicy Murowanej z XVII - XX; w obrębie zespołu dwór, spichlerz, lamus oraz pozostałości parku
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o informacjach ogólnych o Małopolskich Parkach Krajobrazowych, w którym znajdują się również linki do pozostałych artykułów o Parkach Krajobrazowych w Małopolsce.
http://www.twojamalopolska.pl//zespol_parkow_krajobrazowych_w_malopolsce_-_informacje_ogolne._d4538_pol.htmlGaleria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 1 Marca 2012

Podziel się