Hitlerowskie obozy zagłady na terenie dzisiejszej małopolski

fot. zoonabar CC
fot. zoonabar CC
Kategoria: Muzeum

Spośród 6 obozów natychmiastowej zagłady utworzonych przez hitlerowców podczas II wojny światowej, 4 znajdowały się na terenie dzisiejszej Małopolski.

Ze względu na największą liczbę ofiar obóz Auschwitz-Birkenau cieszy się najgorszą sławą. Początkowo działał jako obóz koncentracyjny, gdzie przetrzymywano głównie Polaków, lecz w 1942 r. został włączony z zbrodniczy proces masowej zagłady. W jego wyniku życie straciło tu około miliona Żydów, a ogólna liczba zamordowanych sięga 1,1 mln, co pozwala mówić o tym miejscu jako największym w Europie cmentarzysku bez grobów.

Dziś dla właściwego poznania miejsca hitlerowskich zbrodni na Żydach, Romach i innych narodowościach potrzeba 1,5 godziny na część Auschwitz I oraz około 3 godzin na Auschwitz II-Birkenau. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania obiektu można znaleźć pod linkiem http://pl.auschwitz.org.pl/z/

Obóz w Sobiborze, wsi zlokalizowanej nieopodal Chełma i Włodawy, wyróżnia się spośród innych tego typu jednym szczególnym wydarzeniem. W październiku 1943 r. więźniowie postanowili aktywnie przeciwstawić się tu nazistowskiej przemocy. Wybuchło powstanie, w ramach którego doszło do masowej ucieczki więźniów, którą jednak przeżyła tylko garstka. Tragiczne momenty tamtych dni zostały uwiecznione w filmie „Ucieczka z Sobiboru” z 1987 r. .Po stłumieniu buntu Niemcy zdecydowali się na likwidację obozu. Pamięć o ofiarach upamiętnia dziś stała ekspozycja "Sobibór - obóz śmierci" opisującej historię obozu oraz tablice pamiątkowe przed wejściem na teren obozu zagłady zawierające przesłanie z Księgi Hioba: „Ziemio nie zakrywaj krwi mojej”.
Więcej informacji: http://www.muzeum.wlodawa.metronet.pl/index_sobibor.htm

Obóz w Bełżcu, położony w dzisiejszym województwie lubelskim, tuż przy granicy z Ukrainą,  był ośrodkiem eksterminacji ludności żydowskiej od marca do grudnia 1942 r. W ciągu tego okresu wymordowano w nim ok. 500 tys. Żydów polskich, ale także obywateli żydowskich z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Obóz zagłady zaprzestał funkcjonowania najprawdopodobniej z powodu braku miejsca na kolejne masowe groby. Miejsce zbrodni upamiętnia dziś pomnik oraz wystawa historyczna, którą można zwiedzać po ukończeniu 14 roku życia.
Więcej informacji: http://www.belzec.org.pl/
Zagłada Żydów dokonywała się także w obozie na Majdanku w Lublinie. Trzeba jednak dodać, że przeznaczenie obozu było szersze: pełnił on także funkcje obozu jenieckiego i koncentracyjnego, a także karno-przejściowego dla wiejskiej ludności polskiej  Niemniej wedle szacunków życie na Majdanku straciło ok. 60 tys. Żydów. Zbrodnię upamiętnia dziś muzeum na terenie byłego obozu oraz szereg ciekawych wystaw także multimedialnych. Jedna z nich poświęcona jest losom dzieci, ukazując jak brutalna rzeczywistość obozowej egzystencji wtargnęła i zmieniła szczęśliwy dotąd świat dzieciństwa i lat szkolnych w koszmar.
Więcej informacji: http://www.majdanek.pl/articles.php?acid=176&mref=18

Geograficzna bliskość trzech obozów zagłady: Sobiboru, Majdanka i Bełżca, zlokalizowanych niedaleko bądź w samym Lublinie, sprawia, że warto odwiedzić te miejsca w ramach jednej podróży szlakiem hitlerowskich zbrodni. Wszystkie te miejsca są poruszającym i jakże ważnym świadectwem historii.


Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 1 Lutego 2011

Podziel się