Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy.


Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy to obszar o łącznej powierzchni 6415,5 ha. Umiejscowiony jest na terenie trzech gmin: Kraków, Liszki i Czernichów. Obejmuje on fragment malowniczej doliny Wisły na odcinku Kraków - Ściejowice wraz z trzema  ważniejszymi kompleksami leśnymi: Laskiem Wolskim oraz drzewostanami w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego wywodzi się od dwóch starych klasztorów położonych w granicach parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu. Jest to jeden z największych w Polsce i Europie leśnych parków miejskich o mieszanym drzewostanie (m.in. buki i świerki) ściśle pokrywającym bogato urzeźbiony teren (głębokie skaliste wąwozy, skałki, niewielkie wierzchowiny, uroczyska itd.). Osobliwością tego parku jest kwitnący bluszcz.
Na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego znajdują się cztery rezerwaty przyrody:
- Bielańskie Skałki - rezerwat leśny, który utworzony został w 1957 roku. Położony jest na terenie Lasku Wolskiego w okolicach Klasztoru Ojców Kamedułów w na Bielanach. Jego powierzchnia wynosi 1,73 ha. Rezerwat ten jest cennym obiektem chroniącym spontaniczne procesy sukcesji biocenoz leśnych na skalistym, dawniej pozbawionym lasu terenie, typowym dla Wyżyny Krakowskiej.
- Panieńskie Skały - rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1953 roku. Położony jest na Woli Justowskiej w obrębie Lasku Wolskiego (Kraków, Zwierzyniec). Jego powierzchnia wynosi 6,41 ha. Ochronie podlega Wąwóz Panieńskie Skały z malowniczymi skałkami wapiennymi wraz z porastającym go lasem grądowym i fragmentem kwaśnej buczyny górskiej.
- Skałki Przegorzalskie - rezerwat florystyczny, utworzony w 1959 roku. Położony w Przegorzałach, w obrębie Lasku Wolskiego (Kraków, Zwierzyniec). Jego powierzchnia wynosi 1,38 ha. Ochronie podlega tutaj naskalna roślinność kserotermiczna.
- Skołczanka - rezerwat faunistyczny, który utworzony został w 1957 roku. Umiejscowiony jest w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec (Kraków, Dębniki). Powierzchnia tego rezerwatu to 36,77 ha. Ochronie podlega tutaj roślinność kserotermiczna oraz rzadkie owady.

Na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się także 18 pomników przyrody, w tym: aleja lip drobnolistnych przy Opactwie Benedyktynów, zadrzewienie parkowe przy dworze w Wołowicach, park przy Willi Decjusza oraz Jaskinię Kryspinowską oraz jedno stanowisko dokumentacyjne - kamieniołom i skalisty stok w Piekarach.
Na obszarze parku jest również wiele zabytków, m.in. takich jak:
- Klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach pochodzący z XVII wieku, w obrębie zespołu klasztornego kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Marii oraz erem
- Zespół Opactwa Benedyktynów w Tyńcu pochodzący z XI-XX wieku, w obrębie zespołu kościół p.w. św. Piotra i Pawła z przełomu XV i XVI wieku
- Kościół p.w. Św. Trójcy w Czernichowie z XV-XX wieku
- Willa Decjusza z XV-XIX wieku, dawny dwór obronny, obecnie zamieniony w zespół willi wraz z parkiem
- Zabytkowy park dworski w Czernichowie pochodzący z drugiej połowy XIX wieku
- Zespół Kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu pochodzący z lat 1934-38
- Kopiec Tadeusza Kościuszki z pierwszej połowy XIX wieku
- Kaplica Różańcowa w Czernichówku z XVII wieku
- Kaplica p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie - pochodzące z XVII wieku
- Zespoły dworskie z XIX wieku: w Chełmie oraz w Ściejowicach (z zabytkowym parkiem)
- Dwór w Kole Tynieckim pochodzący z XVIII wieku - miejsce zawiązania Insurekcji Kościuszkowskiej
- Belweder Adolfa Szyszko - Bohusza w Przegorzałach zbudowany w 1928 roku
- Skansen na Woli Justowskiej - spichlerz z Trzyciąża z 1764 roku, drewniana karczma podcieniona z Pasieki z XVIII - XIX wieku, dom z Grybowa z przełomu XIX - XX wieku
- Forty stanowiące część dawnej Twierdzy Kraków,  pochodzące z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku umiejscowione na Bielanach, Bodzowie, Kostrzu i Lasku Wolskim
- Lasek Wolski - park leśny o powierzchni 340 ha, założony staraniem Miejskiej Kasy Oszczędności w 1917 roku, z ogrodem zoologicznym
 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o informacjach ogólnych o Małopolskich Parkach Krajobrazowych, w którym znajdują się również linki do pozostałych artykułów o Parkach Krajobrazowych w Małopolsce.
http://www.twojamalopolska.pl//zespol_parkow_krajobrazowych_w_malopolsce_-_informacje_ogolne._d4538_pol.htmlGaleria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


  Natalia @ 2016-10-26 19:51 Odpowiedz odpowiedz

Witam, bardzo proszę o umieszczenie bibliografie, gdyż informacje zawarte na Państwa stronie pochodzą ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Proszę również o podpisanie autorów map oraz zdjęć. Natalia Zborowska
powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 28 Lutego 2012

Podziel się