Trasą kopców krakowskich - cz.2. KOPIEC KRAKUSA (KRAKA).


Kopiec Krakusa, potocznie zwany Kopcem Kraka, jest kolejnym na szlaku kopców krakowskich, który stanowi atrakcję turystyczną, nie tylko dla mieszkańców miasta, ale i dla przybyłych, chcących zagłębić się w krajobraz i historię symboli stanowiących nierozerwalną część Krakowa. Znajduje się na prawym brzegu Wisły, w dzielnicy Podgórze. Usypany został na najwyższym wzniesieniu wapiennego zrębu Krzemionek - wzgórzu Lasoty (271 m n.p.m.). Jego wysokość od podstawy wynosi 16 m, średnica u podstawy ma 57 m, górna u wierzchołka (płaski) - 8 m. Kopiec Kraka jest najstarszym obok Kopca Wandy (o nim w kolejnej części z cyklu artykułów "Trasą kopców krakowskich"). Niestety twórcy, czas powstania oraz konkretne przeznaczenie nie są do końca znane, choć istnieje wiele hipotez na ten temat.

Kronikarz i historyk Jan Długosz, łączy go z osobą legendarnego założyciela miasta Krakowa i władcy Polaków - Kraka. Ówczesne zwyczaje stanowiły, że władca miał być pochowany na wzgórzu, a jego synowie wykonując ostatnią wolę, wznieśli kopiec dla jego upamiętnienia.
Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1934-1937 podczas, których znaleziono ślady osadnictwa z końca kultury łużyckiej, przyjęły datowanie powstania tej budowli na ok. 500 lat p.n.e. Przy okazji ustalono również, że cała konstrukcja oparta była na wysokim słupie, od którego odchodziły przegrody plecione z wikliny, zawierające kamienie i ubitą ziemię, co dało efekt stabilności i trwałości kopca na wieki.
Kolejna teoria oparta jest na podstawie znalezionych w górnych partiach kopca korzeniach potężnego dębu, oraz brązowego okucia typu awarskiego, datowanego na VIII wiek n.e.
 
Profesor i botanik Władysław Szafer ocenił na podstawie ściętego dębu, że liczył on sobie około 300 lat, a że jego usunięcie wiąże się najprawdopodobniej z początkami Chrześcijaństwa na ziemiach polskich to datowanie przypada na IX lub X wiek. Na podstawie tych różnych przesłanek uznano, że jeśli przyjąć hipotezę o słowiańskim pochodzeniu budowli to jego powstanie nastąpiło między VI a VII wiekiem.
Następna teoria, tym razem łącząca Kopiec Krakusa i Kopiec Wandy, wiąże się z obecnością Celtów na tym obszarze, u których kopce pełniły funkcje kultową. Ciekawym faktem astronomicznym wykazującym zintegrowanie obu kopców jest to, że azymut łączący obie budowle jest zgodny z azymutem wschodu słońca w dniu 1 maja, co jest istotną datą obok 1 listopada w kalendarzu celtyckim. Jeśli nie jest to przypadek to mogłoby to świadczyć o roli kopca jako obserwatorium astronomicznego,lub rodzaju kalendarza.
Kopiec Kraka w XIX wieku włączono w system fortyfikacji austriackich, co zostało zniwelowane w okresie międzywojennym podczas wykopalisk archeologicznych.
 
Jednak, czy naukowcy skłonią się ku temu, że kopiec ten pełnił funkcję pochówkową, kultową, obronną czy obserwacyjną, współcześnie jest miejscem, które warto zobaczyć, odpocząć i zrelaksować się w jego pobliżu, acz nie zapominając o jego niezwykłej historii owianej mgiełką tajemnicy.Galeria zdjęć
Dodaj komentarz
skomentuj


Brak komentarzy


powrótOpublikowano przez: Twoja Małopolska
Data publikacji: 24 Stycznia 2012

Podziel się