Artykuły

Miejsca zbrodni hitlerowskich z czasów II wojny światowej upamiętniają zazwyczaj muzea, pomniki i tablice. Przerażające często w swej wymowie stanowią hołd dla ofiar, memento złych czasów, a także pobudzają do refleksji nad kondycją natury ludzkiej. Ale wyraz pamięci o pomordowanych można dać także w inny sposób.

więcej

Wojenna okupacja Krakowa rozpoczyna się 6 września 1939 r. z chwilą gdy pierwsze hitlerowskie oddziały wjeżdżają do miasta mostem Piłsudskiego od strony dzielnicy Podgórze. To początek niezwykle trudnego okresu dla mieszkańców miasta, naznaczony zbrodnią oraz próbami germanizacji mieszkańców, jak się okaże bezskutecznymi.

więcej

„Patrzę jeszcze stąd na Kraków. Na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga” – to słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach podczas pamiętnej pielgrzymki w 1979 r. Bije z tych słów niezwykła szczerość, a zarazem nostalgia do miejsca, z którym nierozerwalnie splatają się losy młodego Karola Wojtyły.

więcej

Okres hitlerowskiej okupacji w Krakowie to z jednej strony zbrodnia na jego żydowskich mieszkańcach, z drugiej prześladowania ludności polskiej.

więcej

zlak architektury  drewnianej to jeden z kilku szlaków tematycznych utworzonych w Polsce, jednak jedyny o tak dużym zasięgu. Jednocześnie należy podkreślić, iż jest to jedyna tak duża inicjatywa w Europie. Sam pomysł utworzenia szlaku który obejmowałby architekturę drewnianą polskiej wsi zrodził się już w latach 90. XX wieku. Wytyczenie szlaku miało uchronić od zapomnienia kulturę, sztukę i budownictwo ludowe polski...

więcej