Przewodnik po małopolsce

Rezerwat przyrody Groty Kryształowe jest rezerwatem przyrody położonym w województwie małopolskim (powiat wielicki, gmina Wieliczka, miasto Wieliczka). Jest pierwszym w Polsce rezerwatem podziemnym Groty Kryształowe odkryte zostały w XIX w. w Kopalni Soli "Wieliczka" jako wyjątkowy twór geologiczny. Jest to jedyny tego typu obiekt podziemny na skalę światową, który można trwale zabezpieczyć. Rezerwat...

więcej

Rezerwat przyrody Gibiel jest leśnym rezerwatem przyrody w województwie małopolskim (powiat wielicki, gmina Kłaj). Jest największym rezerwatem na obszarze Puszczy Niepołomickiej (północna część głównego uroczyska Puszczy). Jego powierzchnia wynosi 29,89 ha. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961roku. Głównym celem powstania rezerwatu była ochrona...

więcej

Rezerwat przyrody Dolina Szklarki. Rezerwat przyrody Dolina Szklarki jest częściowym, leśnym rezerwatem przyrody. Jego powierzchnia wynosi 47,3 ha. Rezerwat położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Zajmuje wschodnie zbocza środkowej części Doliny Szklarki w miejscowości Szklary nad potokiem Szklarka. Rezerwat utworzony został w 1989 roku....

więcej

Rezerwat przyrody Dolina Racławki jest krajobrazowym rezerwatem przyrody, który znajduje się na terenie Parku Krajoobrazowego Dolinki Krakowskie w Dolinie Racławki, nad rzeką Racławka w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Rezerwat obejmuje dno doliny, jak również przyległe partie zboczy na odcinku ponad 3 km, między wsiami Paczółtowice i Dubie (gdzie wpływa potok Szklarka z pobliskiej Doliny Szklarki...

więcej

Rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno jest rezerwatem przyrody, który znajduje się na obszarze województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, pomiędzy miejscowościami Zalas w gminie Krzeszowice i Rybna w gminie Czernichów. Znajduje się w Dolinie Rudna na Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jest rezerwatem częściowym i leśno-krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 95,94 ha, a wraz z otuliną 100,88 ha. Utworzenie...

więcej

Rezerwat przyrody Dolina Mnikowska jest rezerwatem krajobrazowym i częściowym. Utworzony został w 1963 roku. Jego powierzchnia wynosi 20,41 ha. Dolina (północna część) i rezerwat przyrody leży na obszarze zrębu tektonicznego Grzbietu Tenczyńskiego w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje ok. 2 km wąwóz w dolinie rzeki Sanki, w obrębie północnej części miejscowości Mników o nazwie Skałki, która...

więcej
Rezerwat przyrody Dolina Kluczwody jest leśnym i częściowym rezerwatem przyrody, który umiejscowiony jest w środkowej części Doliny Kluczwody. Rezerwat położony jest na terenie gminy Zabierzów w województwie małopolskim, między Gackami i Wierzchowiem. Jego powierzchnia wynosi 35,29 ha. Utworzony został w 1989 roku celem ochrony lasu grądowego, muraw naskalnych i niezwykle charakterystycznego krajobrazu. Znajduje się na...

więcej

Dolina Eliaszówki jest leśnym i ćzęściowym rezerwatem przyrody o powierzchni 106,68 ha. Położony jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i rozciąga się pomiędzy miejscowościami Czerna i Paczółtowice. Dolina ciągnie się na długości ok. 4 km u podnóża klasztoru w Czernej wzdłuż potoku Eliaszówka. Rezerwat ten utworzony został w 1989 roku w celu ochrony zespołu buczyny karpackiej i ciepłolubnej, lasu...

więcej

Rezerwat przyrody Długosz Królewski jest florystycznym rezerwatem przyrody, znajdującym się w województwie małopolskim (powiat bocheński, gmina Bochnia), na obszarze Puszczy Niepołomickiej. Położony jest na w pobliżu miejscowości Węglewice. Jego powierzchnia wynosi 3,26 ha. Utworzono go na mocy Zarządzenia Zarządzeniem Ministra Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 23 października 1965 roku. Szczególnej...

więcej

Rezerwat przyrody Diable Skały usytuowany jest w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, na obszarze Ciężkowicko-Rożniowskiego Parku Krajobrazowego. Położony jest między Zakliczynem a Nowym Sączem, zaraz za miejscowością Gródek nad Dunajcem, na zalesionym wzgórzu o nazwie Bukowiec (495 m n.p.m.). Jego powierzchnia wynosi około 16 ha. Rezerwat przyrody Diable Skały utworzony został w celu ochrony...

więcej

Rezerwat przyrody Dębina jest leśnym rezerwatem przyrody, umiejscowionym w gminie Drwinia, w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim. Położony jest w południowo-wschodniej części głównego kompleksu Puszczy Niepołomickiej, w oddziale 255 leśnictwa Baczków.  Jego powierzchnia wynosi 12,66 ha.  Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 24 grudnia 1957 roku. Podlega ochronie...

więcej

Rezerwat przyrody Debrza jest leśnym rezerwatem przyrody, usytuowanym w powiecie tarnowskim województwa małopolskiego. Utworzony został w 1995 roku. Jego powierzchnia wynosi 9,5 ha. Umiejscowiony jest na Płaskowyżu Tarnowskim i leży w granicach administracyjnych miasta Tarnowa. Rezerwat Debrza znajduje się  w północnej części Tarnowa, przy ul. Wiśniowej. Utworzenie jego miało na celu ochronę stosunkowo mało...

więcej

Rezerwat przyrody Dąbie jest stepowym rezerwatem przyrody, który znajduje się na terenie gminy Racławice, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim. Jego powierzchnia wynosi 4 ha. Według aktu powołującego, rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślinności stepowej występującej tu w zespole naturalnym na stromym zboczu wzgórza kredowego. Obszar...

więcej

Rezerwat przyrody Cisy w Mogilnie jest rezerwatem  przyrody umiejscowionym w gminie Korzenna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Położony jest na północnych stokach Jodłowej Góry (wysokość - 715 m n.p.m., zalesiony szczyt w Beskidzie Niskim w tzw. Górach Grybowskich, na długim grzbiecie przebiegającym od Mużenia (450 m n.p.m.) nad Nowym Sączem po Rosochatkę (753 m n.p.m.) nad Ptaszkową) na...

więcej

Rezerwat przyrody Cieszynianka jest florystycznym rezerwatem przyrody, umiejscowionym w gminie Mogilany, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Znajduje się ok. 1 km na północny zachód od centrum Mogilan. Zatwierdzony został w 1969 roku. Rezerwat zajmuje powierzchnię 10,73 ha (lub 10,34 ha) i obejmuje wyspowe stanowisko cieszynianki wiosennej w lesie grądowym. Właśnie ten gatunek podlega szczególnej...

więcej

Rezerwat przyrody Bukowiec jest florystycznym rezerwatem przyrody o statusie częściowego. Znajduje się na terenie gminy Czchów w miejscowości Tymowa, w powiecie brzeskim, w województwie małopolskim. Rezerwat umiejscowiony jest w pobliżu Iwkowej, na grzbiecie góry Bukowiec. Jego powierzchnia wynosi 5,53 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 25 listopada 1959 roku. Rezerwat...

więcej

Rezerwat przyrody Bukowica jest krajobrazowym i leśnym rezerwatem przyrody umiejscowionym na triasowym wzniesieniu zachodniej części Garbu Tenczyńskiego, w gminie Babice, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim. Położony jest pomiędzy miejscowościami Wygiełzów i Zagórze i znajduje się w pobliżu zamku Lipowiec w Babicach. Utworzony został w 1987 roku. Jego powierzchnia wynosi 22,76 ha. Przez teren rezerwatu...

więcej

Rezerwat przyrody Bór na Czerwonem jest torfowiskowym rezerwatem przyrody, położonym w Nowym Targu, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Zajmuje powierzchnię 114,66 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 27 listopada 1956 roku. Jest to jedyny rezerwat torfowiskowy - leśny w polskiej części obfitującej w torfowiska Kotliny Orawsko - Nowotarskiej. Zachowały się w nim...

więcej

Rezerwat przyrody Bonarka jest rezerwatem przyrody nieożywionej, który znajduje się w województwie małopolskim, w Krakowie, na terenie Woli Duchackiej od strony Płaszowa. Jego powierzchnia wynosi 2,29 ha, a utworzony został w 1961 roku. Występują tu bardzo ciekawe obszary zieleni, a także utwory skalne. Na obszarze rezerwatu Bonarka znajduje się m.in. kopiec Krakusa, cmentarz Podgórski i kamieniołom "Liban". W...

więcej

Rezerwat przyrody Bielańskie Skałki jest ścisłym, florystycznym rezerwatem przyrody. Jego powierzchnia wynosi 1,73 ha. Założony został w 1957 roku w celu ochrony muraw kserotermicznych. Znajduje się w zachodniej części Krakowa, na południowych stokach Lasu Wolskiego, w południowo-wschodniej części Pasma Sowińca, w pobliżu klasztoru Kamedułów na Bielanach, na południowych stokach Srebrnej Góry. W rezerwacie przyrody...

więcej