Przewodnik po małopolsce

Rezerwat przyrody Lipówka jest ścisłym rezerwatem przyrody. Położony jest na terenie gminy Drwinia, w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim. Powierzchnia rezerwatu Lipówka wynosi 25,4 ha i stanowi część Puszczy Niepołomickiej. Utworzony został w 1957 roku. Środowisko przyrodnicze w rezerwacie ma charakter naturalny i zbliżony jest do pierwotnego. W Lipówce szczególnej ochronie podlega...

więcej

Rezerwat przyrody Lipowiec sklasyfikowany jest jako krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody. Położony jest w gminie Babice, znajdującej się w powiecie chrzanowskim w zachodniej części województwa małopolskiego, w pobliżu wsi Wygiełzów i Babice, na obszarze Nadleśnictwa Chrzanów. Powstanie rezerwatu przyrody nastąpiło w 1959 roku, a jego powierzchnia wynosi na 11,36 ha. Rezerwat Lipowiec obejmuje swoim obszarem...

więcej

Rezerwat przyrody Lipny Dół koło Książa Wielkiego jest leśnym rezerwatem przyrody. Położony jest w gminie w gminie Książ Wielki, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim. Rezerwat zajmuje powierzchnię 20,64 ha, a jego powstanie nastąpiło w 1960 roku. Głównym czynnikiem powstania rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego naturalnego...

więcej

Rezerwat przyrody Lembarczek położony jest na górze Lembarczek (917 m n.p.m.) na stromych stokach masywu Lembarczka o ekspozycji północnej, północno-wschodniej i północno-zachodniej w Paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim. Pod względem administracyjnym znajduje się w obrębie miejscowości Wierchomla Mała w gminie Piwniczna Zdrój, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Jego utworzenie nastąpiło...

więcej

Rezerwat przyrody Lasy Radłowskie jest florystycznym rezerwatem przyrody, umiejscowionym na terenie gminy Wierzchosławice, znajdującej się w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim. Rezerwat zajmuje powierzchnię 30,99 ha. Utworzony został w 2001 roku. Niezwykle popularnym miejscem spacerów oraz wypoczynku rowerowego jest ścieżka przyrodniczo - leśna znajdująca się na terenach leśnych Wierzchosławic –...

więcej

Rezerwat przyrody Las Lipowy Obrożyska jest leśnym rezerwatem przyrody, umiejscowionym na terenie Popradzkiego Parku Narodowego w gminie Muszyna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Obejmuje położoną nad Muszyną górę Mikowa. Powierzchnia rezerwatu zajmuje 100,38 ha. Już w początkach XX wieku niezwykłą unikatowość tego obszaru dostrzegł profesor Bogumił Pawłowski, który postulował utworzenie na...

więcej
Rezerwat przyrody Las Gościbia jest rezerwatem przyrody. Położony jest w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Sułkowice. Utworzony został 2001 roku. Powierzchnia rezerwatu wynosi 282,46 ha. Przedmiotem ochrony w rezerwacie Las Gościbia jest charakterystyczny dla Beskidu Makowskiego leśny ekosystem w obszarze potoku górskiego oraz źródło wody pitnej dla Sułkowic. Rezerwat jest częścią o wiele...

więcej

Rezerwat przyrody Lasek sklasyfikowany jest jako krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody. Umiejscowiony jest w gminie Czorsztyn, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Powierzchnia rezerwatu wynosi 44,32 ha i jest pod zarządem Pienińskiego Parku Narodowego. Ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 5 stycznia 1970 roku. Głównym celem jego utworzenia jest ochrona krajobrazu.

więcej

Rezerwat przyrody Kwiatówka jest leśnym rezerwatem przyrody. Położony jest terenie gminy Książ Wielki, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim. Powierzchnia rezerwatu wynosi 11,18 ha. Utworzony został w 1966 roku celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu wielogatunkowego lasu pochodzenia naturalnego z bogatą roślinnością zielną, z licznymi gatunkami roślin kserotermicznych....

więcej

Rezerwat przyrody Kozie Kąty jest sklasyfikowany jako leśny rezerwat przyrody. Znajduje się na terenie gminy Skawina, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Powierzchnia rezerwatu wynosi 24,21 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z 3 marca 1989 roku. Według aktu powołującego, celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie fragmentu drzewostanu mieszanego o...

więcej

Rezerwat przyrody Kostrza jest częściowym, leśnym rezerwatem przyrody. Znajduje się w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, gminie Jodłownik, na terenie wsi Kostrza i Rupniów. Położony jest na podwierzchołkowych, stromych oraz północnych zboczach góry Kostrza (730 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym. Obejmuje on swoim terenem wysokość od 550 m do 720 m n.p.m. Powierzchnia rezerwatu wynosi 38,56 ha. Utworzony...

więcej

Rezerwat przyrody Kornuty jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Położony jest w północno-zachodniej części pasma Magury Wątkowskiej (Beskid Niski), na zboczu góry o tej samej nazwie. Powierzchnia rezerwatu wynosi 11,9 ha. Początki rezerwatu to rok 1935, kiedy to Urząd Wojewódzki w Krakowie uznał skały za zabytek przyrody, a PTT (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) Oddział w Gorlicach w celu ochrony wykupiło 2 lata...

więcej

Rezerwat przyrody Koło w Puszczy Niepołomickiej jest rezerwatem przyrody usytuowanym w województwie małopolskim (powiat wielicki, gmina Niepołomice); na obszarze Puszczy Niepołomickiej (kompleks leśny położony w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, ok. 20 km na wschód od Krakowa. Zajmuje teren położony w widłach Wisły i Raby) w uroczysku o tej samej nazwie. W rezerwacie przyrody Koło w Puszczy Niepołomickiej...

więcej

Rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem jest sklasyfikowany jako krajobrazowy rezerwat przyrody. Położony jest w przysiółku Kłodne należącym do miejscowości Tylmanowa w gminie Ochotnica Dolna, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Utworzony został w 1960 roku, a jego powierzchnia wynosi 90 ha. Znajduje się w Paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego i wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat...

więcej

Rezerwat przyrody Kępie na Wyżynie Miechowskiej jest leśnym rezerwatem przyrody. Usytuowany jest w miejscowości Kępie, w gminie Kozłów, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim. Powierzchnia rezerwatu wynosi 45,52 ha. Założony został w 1960 roku z Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat przyrody Kępie na Wyżynie Miechowskiej chroni cenne zbiorowiska leśne - naturalne lasy dębowo-grabowe...

więcej

Rezerwat przyrody Kamionna jest leśnym rezerwatem przyrody. Usytuowany jest na terenie gminy Trzciana w województwie małopolskim. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1997 roku, a głównym celem jego powstania jest ochrona dobrze zachowanych zespołów buczyny karpackiej i jedlin o naturalnym charakterze, typowym dla szaty leśnej Beskidów Rezerwat Kamionna obejmuje obszar lasu o powierzchni 64,04 ha i znajduje się na...

więcej

Rezerwat przyrody Kamień Grzyb jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Usytuowany jest we wsi Połom Duży (gmina Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, województwo małopolskie). Utworzony został w 1962 roku w celu zachowania fragmentu buczyny karpackiej oraz pomnika przyrody nieożywionej – skały z piaskowca istebniańskiego o kształcie grzyba, wysokości 7 m, obwodzie czapy 26 m i obwodzie trzonu 17 m. W rzeczywistości obiekt składa się z...

więcej

Rezerwat przyrody Kajasówka jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Utworzony został w 1962 roku. Usytuowany jest w gminie Czernichów w województwie małopolskim. Jest częścią Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, a jego obszar ograniczają wsie Przeginia Duchowna i Czułówek. Powierzchnia rezerwatu to ok.12 ha. Głównym celem utworzenia rezerwatu Kajasówka była ochrona unikatowego zrębu tektonicznego,...

więcej

Rezerwat przyrody Jelenia Góra jest sklasyfikowany zastał jako leśny i florystyczny rezerwat. Utworzony został w 1984 roku. Usytuowany jest w granicach wsi Szymbark,w gminie Gorlice. Jego powierzchnia  wynosi 12,97 ha. Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy geograficznej szczytu górskiego "Jelenia Góra" (wysokości 684m n.p.m.), który stanowi jedną z trzech kulminacji całego masywu górskiego,...

więcej

Rezerwat przyrody Hajnik jest rezerwat przyrody znajdującym się w województwie małopolskim (powiat nowosądecki, gmina Muszyna). Umiejscowiony jest na południowo-wschodnich stokach szczytu Dubne w Górach Leluchowskich (niewielkie pasmo górskie, wchodzące w skład Beskidu Sądeckiego). Jego powierzchnia rezerwatu wynosi 16,63 ha. W rezerwacie Hajnik ochronie podlega fragment jodłowej puszczy karpackiej.

więcej