Przewodnik po małopolsce

Skała Kmity jest krajobrazowym rezerwatem przyrody, który znajduje się w miejscu, gdzie rzeka Rudawa przełamuje Garb Tenczyński na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Rezerwat położony jest na terenie gminy Zabierzów, pomiędzy miejscowościami Zabierzów na niezwykle pięknym obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został w w 1959 roku, a jego powierzchnia wynosi 19,47 ha. Głównym celem powstania...

więcej

Rezerwat przyrody Pusta Wielka sklasyfikowany jest jako leśny rezerwat przyrody. Znajduje się na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Beskidzie Sądeckim, w gminie Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Umiejscowiony jest w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej pomiędzy Błyszczem, a przełęczą Złotne, na zachodnim, stromo opadającym do Dunajca zboczu. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1963 roku,...

więcej

Rezerwat przyrody Przełom Białki pod Krempachami znajduje się niedaleko trzech miejscowości: Krempachy, Nowa Biała i Trybsz. Po raz pierwszy na tym obszarze utworzonoj rezerwat przyrody w 1931 roku na powierzchni 7,5 ha, a w 1959 roku potwierdzono jego status prawny, zwiększając powierzchnię do 8,51 ha. Rezerwat utworzony został ze względu na olbrzymie walory przyrodnicze, krajobrazowe i naukowe. Występuje tutaj reliktowa roślinność...

więcej

Rezerwat przyrody Przeciszów położony jest w południowej Polsce w Dolinie Górnej Wisły, w województwie małopolskim. Umiejscowiony jet pomiędzy miejscowości Las i Przeciszów. Powierzchnia rezerwatu wynosi 85,13 ha. Utworzony został w 1995 roku w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wielogatunkowego lasu grądowego oraz licznych gatunków chronionych flory i fauny....

więcej

Rezerwat przyrody Pazurek sklasyfikowany jest jako leśny i  rezerwat przyrody nieożywionej. Znajduje się w pobliżu wsi Pazurek (gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie), na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Powierzchnia rezerwatu wynosi 187, 91 ha. Utworzony został w 2008 roku w celu ochrony naturalnych zbiorowisk roślinnych (żyzna buczyna sudecka, buczyna storczykowa, kwaśna buczyna niżowa, jaworzyna...

więcej

Rezerwat przyrody Panieńskie Skały sklasyfikowany jest jako leśny i krajobrazowy rezerwat przyrody. Położony jest w zachodniej części Krakowa, w północnej części Pasma Sowińca na terenie Lasu Wolskiego, od strony Woli Justowskiej. Obszar ten jest częścią Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 6,41 ha. Utworzony został w 1953 roku. W rezerwacie Panieńskie Skały ochroną objęta jest dolna część...

więcej
Rezerwat przyrody Panieńska Góra jest florystycznym rezerwatem przyrody. Umiejscowiony jest na Panieńskiej Górze (331 m n.p.m.- najdalej na wschód wysunięte zalesione wzniesienie Pogórza Wiśnickiego) i obejmuje jej wierzchołek oraz wschodnie zbocza. Leży na terenie Gminy Wojnicz w pobliżu Wielkiej Wsi, w województwie małopolskim. Rezerwat Panieńska Góra utworzony został w 2003 roku, a jego...

więcej

Rezerwat przyrody Ostra Góra to częściowy, leśny rezerwat przyrody, który znajduje się triasowym, zalesionym wzgórzu Ostra Góra (wysokość 438 m n.p.m. - nazwa pochodzi od charakterystycznej ostrej grani), na terenie gminy Trzebinia w zachodniej części województwa małopolskiego, na południe od drogi łączącej wsie Myślachowice i Psary, na obszarze Nadleśnictwa Chrzanów. Rezerwat utworzony został w...

więcej

Rezerwat przyrody Opalonki położony jest w pobliżu miejscowości Klonów, na Wyżynie Miechowskiej w województwie małopolskim. Rezerwat znajduje się na południowym zboczu wzgórza zbudowanego ze skał górnokredowych, pociętego drobnymi parowami. Utworzony został w 1955 roku, a jego powierzchnia wynosi 2,42 ha. Obszar rezerwatu Opalonki ma charakter stepowy i obejmuje część wzgórza kredowego, na...

więcej

Rezerwat przyrody Okopy Konfederackie jest rezerwatem krajobrazowym znajdującym się w na Jaworze (wzgórze we wschodniej części Gór Leluchowskich - Beskid Nniski). Obszar rezerwatu położony jest na terenie gminy Krynica-Zdrój (nadleśnictwo Piwniczna) w województwie małopolskim. Utworzony został w 1963 roku. Powierzchnia rezerwatu Okopy Konfederackie wynosi 2,62 ha. Nazwa rezerwatu pochodzi od okopów...

więcej

Rezerwat przyrody Niebieska Dolina jest częściowym rezerwatem, położonym na terenie gminy Łapsze Niżne (powiat, nowotarski, województwo małopolskie). Utworzony został na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1963 roku. Jest to rezerwat fitoceotycznych zbiorowisk leśnych lasów górskich i podgórskich. Przedmiotem ochrony w rezerwacie Niebieska Dolina jest naturalny fragment zespołu buczyny...

więcej

Rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem sklasyfikowany jest jako leśny rezerwat przyrody. Położony jest terenie gminy Szczawnica, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Obszar rezerwatu to powierzchnia 26,50 ha. Rok założenia to 1959, a według aktu powołującego rezerwat przyrody Nad Kotelniczym Potokiem utworzono w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych pierwotnego fragmentu...

więcej

Rezerwat przyrody na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza jest krajobrazowym rezerwatem położonym na północnym stoku Policy (1369 m n.p.m.- Pasmo Babiogórskie, Beskid Żywiecki), w gminie Zawoja (powiat suski, województwo małopolskie), w całości na obszarze leśnictwa Skawica (nadleśnictwo Sucha). Swoją powierzchnią obejmuje 58,73 ha wysokogórskiego boru świerkowego zachowanego w stanie naturalnym. Rezerwat leży...

więcej

Rezerwat przyrody Na Policy jest leśnym rezerwatem przyrody. Położony jest na północnych stokach pasma górskiego Policy (Beskidy Zachodnie), w gminie Bystra-Sidzina, w powiecie suskim, w województwie małopolskim, na terenie nadleśnictwa Myślenice. Powierzchnia rezerwatu wynosi 13,21 ha. Rezerwat Na Policy bezpośrednio przylega do rezerwatu na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza, który utworzony został w 1972...

więcej

Rezerwat przyrody Mogielica sklasyfikowany jest jako rezerwat faunistyczny, z elementami leśnego i elementami przyrody nieożywionej. Umiejscowiony jest na szczycie i północnych stokach najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego – Mogielicy (1170 m n.p.m.). Rezerwat Mogielica położony jest na obszarze gminy Słopnice (miejscowość Słopnice) i gminy Dobra (miejscowości Chyszówki i Półrzeczki), w powiecie limanowskim, w...

więcej

Rezerwat przyrody Modrzewie jest leśnym rezerwatem przyrody, który położony jest powyżej miejscowości Kluszkowce (powiat nowotarski, województwo małopolskie). Utworzenie rezerwatu nastąpiło 1959 roku, w celu ochrony stanowisk modrzewia polskiego. Jego powierzchnia zajmuje 10,43 ha. Rezerwat przyrody Modrzewie znajduje się w Gorcach, na południowych stokach Lubania i zajmuje wschodnie stoki jaru potoku Kluszkowianka. Teren...

więcej

Rezerwat przyrody Michałowiec położony jest na terenie gminy Trzyciąż (powiat olkuski, województwo małopolskie), na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Znajduje się na wysokości od 360 do 400 m n.p.m. płaskowyżu Ojcowskiego, w zachodniej części kompleksu leśnego Uroczysko "Jangrot". Powierzchnia rezerwatu wynosi 12,12 ha. Utworzony został w celu ochrony naturalnego fragment buczyny karpackiej ze stanowiskiem...

więcej

Rezerwat przyrody Madohora znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, obejmuje partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały (Madahora - 929 m n.p.m., drugi co do wysokości (po Czuplu) szczyt Beskidu Małego, najwyższy w Beskidzie Andrychowskim). Rezerwat położony jest na terenie gmin: Ślemień (województwo śląskie) i Andrychów (województwo małopolskie). Utworzony został w 1960 roku dzięki staraniom prof....

więcej

Rezerwat przyrody Łabowiec jest leśnym rezerwatem przyrody, znajdującym się w miejscowości Łabowiec w gminie Łabowa, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Jego powierzchnia wynosiła początkowo 10,30 ha, lecz rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z 2003 roku powiększona została do 53,85 ha. Rezerwat Łabowiec założony został ok. 1924 roku (pierwsze wzmianki ok. 1906 roku), a potwierdzony zarządzeniem Ministra...

więcej

Rezerwat przyrody Luboń Wielki jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Położony jest na szczycie górskim Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym. Powierzchnia rezerwatu wynosi 12 ha. Utworzony został w 1970 r. Rezerwat znajduje się na stromych, południowo-wschodnich stokach góry, na wysokości 746-1014 m n.p.m. Zbudowany jest z piaskowców serii magurskiej, które pochodzą z okresu eocenu. Na jego...

więcej