Przewodnik po małopolsce

Rezerwat przyrody Żebracze jest leśnym rezerwatem przyrody znajdującym się w gminie Muszyna, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Położony jest w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Jaworzyny, w dolnej części opada do potoku Szczawnik, gdzie zajmuje część stoku Kotelniczego Wierchu. Teren ten przynależy do leśnictwa Szczawnik, a nadleśnictwa Piwniczna. Utworzony został w 1995 roku i zajmuje powierzchnię  44,67 ha, a...

więcej

Rezerwat przyrody Żaki znajduje się w Dolinie Górnej Wisły, niedaleko miejscowości Dwory II, w gminie Oświęcim, w województwie małopolskim. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1959 roku, a jego powierzchnia wynosi 17,52 ha i obejmuje zespół naturalnego lasu grądowego z przewagą starodrzewia lipowego, obrazującego fragment pierwotnego krajobrazu doliny Wisły.

więcej

Rezerwat przyrody Złota Góra jest to leśny rezerwat przyrody. Znajduje się na obszarze miejscowości Jaksice w kompleksie leśnym "Las Jaksicki", w gminie Miechów, w powiecie Miechowskim, w województwie małopolskim. Utworzenie rezerwatu nastąpiło już w 1922 roku, a ponownie w 1955 roku. Jego powierzchnia wynosi 4,16 ha. Założenie rezerwatu na tym terenie miało na celu ochronę muraw i zarośli kserotermicznych...

więcej

Rezerwat przyrody Zimny Dół jest to częściowy rezerwat przyrody nieożywionej. Jego położenie to północno-wschodnia część miejscowości Czułowa, która znajduje się na obszarze gminy Liszki w województwie małopolskim. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1991 roku, a jego powierzchnia wynosi zaledwie 2,22 ha, co plasuje go w gronie najmniejszych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rezerwat Zimny Dół wchodzi w...

więcej

Rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka znajduje się na terenie tak zwanych Małych Pienin, a dokładnie w dolinie Skalskiego Potoku uchodzącego do Grajcarka w miejscowości Jaworki, oraz na zboczach zalesionej góry Skalskie (789 m n.p.m.).  Utworzenie rezerwatu miało miejsce w 1961 roku, a jego powierzchnia wynosi 19,02 ha. Głównym powodem powstania rezerwatu na tym obszarze była ochrona niepotarzalnego krajobrazu,...

więcej

Rezerwat przyrody Zamczysko nad Rabą jest krajobrazowym rezerwatem przyrody, znajdującym się na obszarze miejscowości Myślenice. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1960 roku, a jego powierzchnia wynosi 1,35 ha. Powstanie rezerwatu na tym terenie miało na celu ochronę pozostałości po średniowiecznej warowni, lasu jodłowego z domieszką sosny i świerka oraz bluszczu pospolitego. Jak sama nazwa wskazuje niezwykłym elementem rezerwatu są...

więcej
Rezerwat przyrody Wysokie Skałki to krajobrazowy i leśny rezerwat przyrody, który położony jest na Wysokiej (1050 m n.p.m. - najwyższy szczyt Pienin), na obszarze Małych Pienin, na granicy ze Słowacją, na wysokości 900-1050 m n.p.m. Administracyjnie rezerwat umiejscowiony jest w gminie Szczawnica, w województwie małopolskim. Utworzony został w 1961 roku. Początkowo jego powierzchnia wynosiła 10,9 ha, później...

więcej

Rezerwat przyrody Wiślisko Kobyle jest ścisłym, wodnym rezerwatem przyrody. Położony jest we wsi Ispina, w gminie Drwinia, w powiecie bocheńskim, na obszarze Puszczy Niepołomickiej. Rezerwat utworzony został 10 grudnia 1970 roku, a jego powierzchnia wynosi 6,70 ha. W rezerwacie szczególnej ochronie podlega fragment dawnego koryta Wisły (starorzecze o kształcie meandru rzecznego) z bogatymi zbiorowiskami roślinnymi (chronione gatunki...

więcej

Rezerwat przyrody Wierchomla to rezerwat przyrody znajdujący się na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w gminie Piwniczna Zdrój, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Założenie rezerwatu miało miejsce w 1983 roku. Jego powierzchnia wynosi 25,37 ha. Szczególną ochroną objęty jest las bukowo-jodłowy. Teren, na którym znajduje się rezerwat przyrody Wierchomla jest niezwykle...

więcej

Rezerwat przyrody Wąwóz Homole jest to krajobrazowy rezerwat przyrody obejmujący skalny wąwóz Homole oraz Czajakową Skałę i boczną część dolinki Koniowskiego Potoku w Małych Pieninach. Położony jest na obszarze wsi Jaworki, w gminie Szczawnica, w województwie małopolskim. Powstanie rezerwatu nastąpiło w 1963 roku, a jego powierzchnia wynosi 58,6 ha. i położony jest na obszarze wsi Jaworki. Szczególną ochroną w...

więcej

Rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki jest krajobrazowym rezerwatem przyrody. Położony jest na terenie gminy Zabierzów, na obszarze Wyżyny Olkuskiej, w jednej z dolin Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1968 roku, a jego powierzchnia wynosi 21,31 ha.   Szczególnej ochronie w rezerwacie podlega niezwykle malownicza Brama Bolechowicka wraz ze znajdującymi się za nią...

więcej

Rezerwat przyrody Wały jest rezerwatem ścisłym i florystycznym. Umiejscowiony jest na terenie gminy Racławice, w pobliżu miejscowości Dosłońce, obok przysiółka Dale. Rezerwat leży na stromym zboczu wzgórza (w jego południowej części), które zbudowane jest z górnokredowych osadów wapienno marglistych. Obejmuje fragment enklawy leśnej wraz z przedpolem i otoczony jest gruntami rolnymi. Nie posiada...

więcej

Rezerwat przyrody Uhryń jest leśnym rezerwatem przyrody, znajdującym się w miejscowości Uhryń w gminie Łabowa, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.  Utworzony został w 1924 roku (pierwsze wzmianki pochodzą już z 1906 roku), a potwierdzony zarządzeniem z 1957 roku. Początkowo powierzchnia rezerwatu Uhryń wynosiła 9,22 ha, a od 2003 roku została powiększona do 16,52 ha. Głównym celem powstania rezerwatu na...

więcej

Rezerwat przyrody Śnieżnica jest leśnym rezerwatem przyrody znajdującym się na Śnieżnicy (1006 m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym. Szczyt ten nazywany jest też czasem przez miejscowych "Widlatą Górą" ze względu na trzy prawie równe wierzchołki wyraźnie widoczne w dalszych panoramach, choć ogólnie przyjęta nazwa - Śnieżnica - również ma swoje uzasadnienie, gdyż na północnym, stromym stoku, niemal...

więcej

Rezerwat przyrody Styr sklasyfikowany jest jako leśno-krajobrazowy. Położony jest we wsi Bieśnik, w rejonie przełomu Paleśnianki przez pasmo Mogiła-Styr, na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje zbocza i kulminację góry Styr (460 m n.p.m.). Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1998 roku, a jego powierzchnia wynosi 97,83 ha. Głównym powodem dla którego ustanowiono rezerwat przyrody na tym...

więcej

Rezerwat przyrody Sterczów-Ścianka położony jest w pobliżu miejscowości Klonów, na terenie gminy Racławice i na obszarze Wyżyny Miechowskiej w województwie małopolskim. Rezerwat utworzony został w 1955 roku, a jego powierzchnia wynosi 6,30 ha. Rezerwat przyrody Sterczów-Ścianka położony jest na wyżynie lessowej, na stromym zboczu opadającym w kierunku południowo-zachodnim (przecięte płytkim parowem),a podłoże...

więcej

Rezerwat przyrody Skołczanka jest to rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy. Położony jest w północnej części kompleksu leśnego o nazwie Uroczysko Tyniec, znajdującego się w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie. Powierzchnia rezerwatu wynosi 36,77 ha. Utworzony został w 1957 roku w celu ochrony lasu sosnowo-jodłowo-bukowego, roślinności kserotermicznej, a przede wszystkim około 500 gatunków...

więcej

Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Znajduje się na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim, w pobliżu miejscowości Ciężkowice (południowa część województwa małopolskiego). Obejmuje północno-zachodnie stoki wzniesienia noszącego nazwę "Skała" (367 m n.p.m.). Powierzchnia rezerwatu wynosi 15,01 ha. Utworzony został w 1931 roku jako zabytek przyrody, a w 1974...

więcej

Rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie jest ścisłym, florystycznym rezerwatem przyrody. Położony jest w zachodniej części Krakowa i obejmuje fragment skalistych zboczy wapiennych terenu wyraźnego grzbietu ze skałkami, na skraju Lasu Wolskiego od strony Przegorzał.  Jego powierzchnia wynosi 1,38 ha. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1959 roku w celu ochrony rzadkich muraw naskalnych i kserotermicznych oraz ciepłolubnych zarośli, o...

więcej

Rezerwat przyrody Skałka Rogoźnicka jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Znajduje się w podhalańskiej, zachodniej części Pienińskiego Pasa Skałkowego, w pobliżu wsi Rogoźnik i Maruszyna, z których prowadzą nieznakowane ścieżki w rejon ostańca. Powierzchnia rezerwatu wynosi 2,8 ha. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1961 roku, a duży wkład w jego powstanie miał K. Birkenmajer, który stworzył projekt ochrony terenu....

więcej